Menu:

Fodboldklubben FC Vesterled af 1986

Fodboldlubben FC Vesterled mødes årligt i november for afholdelse af generalforsamling. På dette møde vedtager vi klubbens regler. Nedenfor er noteret de vigtigste beslutninger fra de seneste år.

1996

Formanden vælges for to år af gangen og er på valg i ulige år. Kassereren vælges for to år af gangen og er på valg i lige år.

1997

Efter en sæson med søndagskampe spiller vi fremover lørdage. Dommeren må vise en mand ud i max 3 minutter.

1998

Kontingentet er hævet til 30 kr pr. måned. Vi skal max være 24 mand i klubben. For at blive medlem skal alle være enige og bestyrelsen underrettet.

1999

Formanden opretter en venteliste for nye spillere. Vi må have gæstespillere med i juli og oktober måneder. Opkridtning følger navnelisten, som administreres af formanden.

2000

Fodboldsæsonen slutter den anden sidste lørdag i november. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige. Kontingentet hæves til 50 kr månedligt.

2002

Ingen må være i restance med kontingent, ellers kan man blive ekskluderet af klubben. Der skal betales 250 kr senest første maj og 250 kr senest første september. Vi vil lave en supporter forening for tidligere medlemmer af FC Vesterled. Den kaldes for Bænken. Tidligere medlemmer kan komme med til afslutningsfest -mod betaling

2004

Festudvalget til sommerstævne trækkes på den årlige generalforsamling, ved sommerstævnet trækkes festudvalget til afslutningsfesten.

2006

Bestyrelsen er udvidet til tre medlemmer, der alle er på valg hver tredje år.

2008

Forslag fra bestyrelsen, at alle der kommer til fodbold skal have hvide eller blå trøjer med FC Vesterled trykt på. Det blev vedtaget.

2009

Vedr. optagelse i FCV, gives første prioritet til beboere på Rundvangen-Lillevang-Østervang-Hedegrænsen, samt spillere, pt. på bænken samt spilleres børn. Venteliste lægges ud på hjemmesiden.
Regnskabsåret starter 1 november og slutter 31 oktober. Kasseren afleverer et skriftligt regnskab for året ved generalforsamlingen med kopi til alle medlemmer. Regnskabet lægges ud på hjemmesiden.
Gæstespillere kan deltage i månederne juli, august samt oktober.